Eempolders Home
juli 2015
25 juni 2015  
Vandaag maak ik een fietstocht door de Eempolders, voor mij een gebied dat vanuit de Flevopolder met de fiets goed bereikbaar is. Tevens een gebied waar ik de weidevogels  en de ganzen goed kan fotograferen. Het open slagenlandschap van de Eempolder is uniek. Het is een agrarisch veenweide-gebied en wordt gekenmerkt door het zeer open karakter, de strakke slagenverkaveling en het watersysteem van smalle sloten en brede weteringen. Daarom is de Eempolder ook aangewezen als nationaal landschap. Het grootste deel van de Eempolder is vrij van bebouwing.

De Eempolder bestaat uit verschillende polders. Bijvoorbeeld: Middelwijk, De Haar, Zeldert, Bikkers-polder, Zuiderpolder te Veld, Noordpolder te Veld, Maatpolder, Noordpolder, Noordpolder te Veen, Zuidpolder te Veen.


Eempolder
Het hekje geeft toegang tot de Zomerdijk. Ik volg het pad vanwaar je een schitterend uitzicht geniet over de uitgestrekte polder.
 
     

Eempolder - Noordpolder te Veld
 
   

Eempolder - Noordpolder te Veld
 
   

Eempolder - Noordpolder te Veld
 
   

Eempolder - Noordpolder te Veld
 
   

Eempolder - Noordpolder te Veld
 
   

Eempolder - Noordpolder te Veld
 
   

Eemdijk
aan de overzijde van de Eem.
Ik neem niet de pontveer naar Eemdijk maar sla rechtsaf en volg het dijkje langs de Eem.
 
   

Al snel wordt de doorgang op het fietspad gestremd door een kudde schapen begeleidt door herder met schotse collie. De kudde van Grazerie Landschapsbeheer is de afgelopen weken bezig de dijken langs de Eem 'kort te knippen'.
Wel geteld 300 schapen die voor mij het fietspad bezetten. De herder maakt zich niet druk en ik heb ook geen haast en geniet van de natuur waaronder ook grazende schapen. Een animerend gesprek met de herder is niet aan tijd gebonden.
Vandaag heb ik hoofdzakelijk landschapfoto's gemaakt en als vanouds de vogels door de verrekijker geobserveerd. Geen zware lens meegesleept!
 
   
De zeearend komt even langs.  
17 juni 2015  
Van achter het kijkscherm bij de Lepelaarplassen, probeer ik een tureluur te fotograferen die voor mij achter het riet loopt met kleine openingen daartussen. Als de wind even gaat liggen grijp ik mijn kans. Niet makkelijk dus en dat zal dan wel niets worden. Plotseling breekt er onrust uit onder de ganzen. Uit het niets verschijnt een jonge zeearend die een gansje probeert te slaan. Een paar brutaaltjes proberen het de zeearend nog lastig te maken. Natuurlijk tevergeefs! De zeearend heeft honger, draait voor mij drie rondjes en vertrekt weer met een lege maag. De rust keert terug in de Natte graslanden. Vijf minuten waren voldoende om de adrenaline te doen stijgen als je de zeearend zo dichtbij hebt en dan ook nog mag fotograferen.

 

Zeearend (Haliaeetus albicilla) juveniel en kleine mantelmeeuw (Larus fuscus).
 
   

Zeearend (Haliaeetus albicilla) juveniel. 
Nog een jonge vogel maar niet minder groot dan zijn vader. Vleugelspanning 2 meter en staat dan ook in de boeken als de vliegende deur. 
 
   

Zeearend (Haliaeetus albicilla) juveniel en kievit (Vanellus vanellus).
 
   

Zeearend (Haliaeetus albicilla) juveniel.
 
   

Zeearend (Haliaeetus albicilla) juveniel.
 
   

Zeearend (Haliaeetus albicilla) juveniel
 
   

Zeearend
(Haliaeetus albicilla) juveniel
 
   

Zeearend (Haliaeetus albicilla) juveniel
 
   

Zeearend (Haliaeetus albicilla) juveniel
 
   

Zeearend (Haliaeetus albicilla) juveniel.  - En die klauwen. Geen meneer om een pootje te geven. Er hangt nog dons aan zijn snavel. Misschien toch gegeten of mis geslagen?
 
   

Zeearend (Haliaeetus albicilla) juveniel.
 
   
Lepelaarplassen - Natte graslanden  
15 juni 2015  
De middaguren bracht ik door in de Lepelaarplassen en de Natte Graslanden. Het gebied is altijd verrassend van datgene wat je in de natuur kan tegenkomen. Op de heenweg nog niet veel gezien maar dan vliegt er plotseling een roerdomp over. Altijd een waarneming die er zijn mag.  
   

Roerdomp (Botaurus stellaris)  
Ik zie hem vaker in de vlucht dan in het riet.
 
   

Lantaarntje (Ischnura elegans)
De juffer met een lampion.
 
   

Grote zilverreiger (Egretta alba) 
In de Natte graslanden.
 
   

Krakeend (Mareca strepera)  
Onder bescherming van moeder krakeend zwemmen er 5 pullen rond.
 
   

Geoorde fuut (Podiceps nigricollis)  
Tegen het einde van de middagtocht en nog wat tijd resterend kreeg ik het idee om even de Lepelaarhut te bezoeken. De hut lag er verlaten bij en op het eerste gezicht was er op de plas ook weinig activiteit betreft de vogels. Toch een tweede verrassing bleef niet uit. Ook weer ver weg maar een waarneming die er mag zijn. De geoorde futen hielden mij bezig terwijl er een ijsvogel langs vliegt. Hij kon zijn keuze in de stokken niet bepalen. De ijsvogel verdween uit mijn beeld via een van de tochtslootjes. Jammer, maar je kan niet alles hebben. De geoorde futen vroegen mijn aandacht weer. Jammer van al die wilgen-pluisjes op het water dat de foto niet mooier maakt. Tegen de kant was het nog erger en juist daar waren ze op zoek naar voedsel.
 
   
Oostvaardersplassen  
15 juni 2015  

De Oostvaardersplassen grenzen aan de zuidzijde tegen het Jan van den Boschpad.
 
   

Putter Carduelis carduelis)
 
   

Spreeuw (Sturnus vulgaris) 
Twee nog hele jonge spreeuwen van de tientallen die daar zaten.
 
   

Grauwe gans (Anser anser) 
Moeder grauwe gans met nog maar 4 jongen.
 
   

Rietvink rups (Euthrix potatoria)
Deze mooie rups (75 mm.) drinkt van dauwdruppels en wordt daarom ook wel drinker genoemd.
 
   

Fitis (Phylloscopus trochilus)
Geheel niet schuw bleef deze vogel, met zijn korte- en weemoedige zang, rustig op zijn zangpost zingen. Tot
op een afstand van 5 mtr. gaf de vogel mij alle gelegenheid hem rustig te fotograferen. Hij stoorde zich in het geheel niet aan mij.
 
   

Edelhert (Cervus elaphus)  
Deze edelhertdame liep in haar eentje te grazen. Nauwlettend de omgeving in de gaten houdend. Tussen haar en mij lag nog een breed water maar kijk hoe ze mij in de gaten houdt.
 
   

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)  
Verzamelplaats zwarte broeders.
 
   

Distelvlinder (Vanessa cardui) 
Langs het Jan van der Boschpad zag ik drie ex. vliegen. Deze schitterende dagvlinder verschijnt het ene jaar meer dan het andere jaar in grote aantallen.
 
   

Buizerd (Buteo buteo) 
Tegen het middaguur gingen de buizerden de thermiek opzoeken. Het lukte mij niet om meer buizerden te vangen in een beeld.
 
   

Konikpaard (Equus caballus gmelini) 
Een rustig groepje maar wat kunnen zij onderling te keer gaan.
 
   

Lepelaar (Platalea leucorodia)
Met de pocketcamera fotografeerde ik deze lepelaar. Zelf vind ik hem er nog knap opstaan. Het is goed te zien waar deze vogel zijn naam aan te danken heeft.
 
   

Atalanta (Vanessa atalanta) 
Van de 5 ex. die ik daar zag bleef deze een beetje rustig zitten.
 
   

Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) 
Zelf beschouw ik dit vogeltje als een krent in de pap. Jaren kunnen verstrijken zonder dat mijn pad met deze vogel kruist. Toch weer een verrassing aan het eind van deze tocht. Bij het Fluitbos zag ik deze vogel vanuit het riet opvliegen naar de overzijde in de struiken. Wel ca. 40 m. ver maar toch goed herkenbaar. Naar mijn weten komt deze soort toch weinig voor in de Flevopolder.
 
   
Hijkerveld, Fochteloërveen, Balloërveld  
6 t/m 9 juni 2015  
Het Hijkerveld, Fochteloërveen en het Balloërveld zijn voor ons de mooiste gebieden die wij tijdens ons vierdaags verblijf in Assen bezochten. Veel tekort natuurlijk want in elk van deze natuurgebieden kan ik alleen al vier dagen verblijven. Je tijd is beperkt en je wilt zoveel mogelijk zien. De landschappen zijn schitterend.  
   
 
   
Fochteloërveen
In het Fochteloërveen ligt een van de laatste restanten 'levend' hoogveen binnen Nederland. Hier groeit de veenlaag nog steeds aan. Overigens is vrijwel het gehele oorspronkelijke hoogveengebied afgegraven. Het gebied bestaat voor het grootste deel uit veengronden, heide en vennen, terwijl in het noorden enkele naaldbossen zijn aangeplant. Het gebied is een bezoek waard vanwege de slaapplaatsen van duizenden rietganzen (ondersoort toendrarietgans). In dit gebied broedde in 2001 voor het eerst in Nederland de kraanvogel.

 
 
   
 
   
 
   
 
   

Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys)
 
   

Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum 
De bladveren kunnen wel een meter hoog worden. Er zijn zelfs exemplaren bekend met bladveren van 3 meter.
 
   

Assen, Militair oefenterrein
's Middags een korte wandeling gemaakt vanuit het hotel. Het was warm tot zeer warm en dan moet je niet op de heide zijn. Ik vertoef zoveel mogelijk onder het loof. Een prachtig gebied en ik voelde mij daar als "alleen op de wereld". Toch kwam ik nog met een onbekende nachtvlinder thuis, zie onderstaande foto.
 
   

Gestippelde oogspanner (Cyclophora pinctaria)
Deze nachtvlinder kon ik overdag fotograferen. Met de hulp van Leo Bot (waarneming.nl) werd hij gedetermineerd.
 
   
Balloërveld, Drenthe  
Een van de laatste foto's van ons vierdaags verblijf in Drenthe betreft de levendbarende hagedis. Aan een picknicktafel gezeten voor ons 12-uurtje, kregen wij bezoek van dit hagedisje op ons tafelblad. Wij dorsten ons amper te bewegen maar ik kreeg voldoende tijd om hem/haar op de sensor vast te leggen. Toch weer een reptiel die je niet elke dag zal waarnemen.

 


 

Levendbarende Hagedis  (Zootoca vivipara)
Hoewel de levendbarende hagedis de meest algemene hagedis is in Nederland, is het voorkomen vrijwel beperkt tot de (hogere) zandgronden van het pleistocene deel van ons land. In Noord-Holland is de soort alleen bekend van de heidegebieden in het Gooi. Op de Zuiderheide bij Hilversum en de Tafelbergheide bij Blaricum, heb ik deze soort al eerder aangetroffen.
 
   

Balloërveld, Drenthe
 
   
Lepelaarplassen  
1 juni 2015  

Op de plas is weinig te beleven, de vogels zijn gevlogen. Ook de fotografen zijn elders, je hoeft niet te wachten wanneer er een plekje vrijkomt. Een echte vogelaar speurt door zijn telescoop de plas af en heeft alleen aandacht voor vogels. Ik vervolg mijn weg richting Lepelaarpad.
 
   
 
   

Geelwangschildpad  (Trachemys scripta troostii)
Faunavervalsing? Mensen dumpen schildpadden. Dikwijls tref ik 3 exemplaren op de boomstammen, al jaren hun eigen ongestoorde plek in de zon.
 
   

Fuut  (Podiceps cristatus)
Aan de andere zijde van het Lepelaarpad broeden de futen. Al jaren wordt hier door de futen gestreden voor de beste plek in het riet. Ik telde minimaal 5 nesten. De vrouwtjes broeden en de mannen vechten.
 
   

Gele lis  (Iris pseudacorus)
 
   

Langs het Lepelaarpad vind je de sporen terug van de bever.
 
   

Aangekomen bij hut 'de Kiekendief' heb je een mooi zicht op de Natte Graslanden. Leuke waarnemingen heb ik vanaf deze plek gedaan.
 
   

Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
 
   

Grauwe gans  (Anser anser)
Altijd waakzaam, zelfs in het riet.
 
   

Dodaars  (Tachybaptus ruficollis)
 
   

Meerkoet  (Fulica atra)
Het meerkoetenpaar zwemt met 7 jongen rond. Volop werk aan de winkel.
 
   

Grote zilverreiger (Egretta alba)
De grote zilverreigers zijn vaste bewoners van de Natte graslanden.
 
Home - juli 2015
© 2018 Piet de Droog Natuurfotografie