Oostvaardersplassen Home
november 2015
27 oktober 2015  
De weersverwachting luidt geen bewolking dus vroeg het bed uit en op weg naar de Oostvaardersplassen om daar te zien wat onze zon voor mij in petto heeft. Eenmaal van huis valt het direct op dat de lucht al vroeg kleurt en het heel niet zo donker is. De zonsopkomst is 07:23 en ik zit om even over half zeven op de fiets. Bij aankomst van de Oostvaardersplassen stond er een lichte nevel wat alleen de foto's al ten goede komt. Ik fiets naar de zuidkant van de plas waar de lucht het meest oranje kleurt. Van de zon was op dat moment nog niets te bespeuren. Niet mooi zijn het aantal vliegtuigen die hun sporen in de lucht achterlaten.


De zon komt achter een bosstrook op. In werkelijkheid waren er al tien minuten verstreken nadat hij de horizon had verlaten.
 
     

Na een kwartier was de oranjekleur al verdwenen. Wolken maken een op- of ondergaande zon mooi maar die ontbraken hedenochtend. Ook hier luidt, volgende keer beter.
 
   

De Oostvaardersplassen in de ochtendschemering.
 
   

Roodborst (Erithacus rubecula)
De roodborst ontmoet ik zingend op de uitkijkheuvel aan het Jan van den Boschpad. Alsof hij mij wil begroeten met zijn parelende zang. Geen lange lens bij me behelp ik mij met de pocketcamera. Het gaat mij meer om het moment dan de fototechniek. Alleen te zijn met gewoon een zingende roodborst is toch een fantastisch begin van de dag. Even later tref ik een jagende slechtvalk boven het pad die ook weer snel in de bosstrook verdween. De slechtvalk is een hele snelle vogel die kans ziet om een boerenzwaluw uit de lucht te pikken. En dat zijn toch ook snelle jongens.
 
   

Konikpaard (Equus ferus caballus)
Dit kan je alleen overkomen in een natuurgebied. Hoe kom ik hier langs? Kom maar op schijnen ze te zeggen. Daar sta je dan in je eentje. Het zijn uiteraard wilde dieren. Bellen en schreeuwen heeft geen enkele zin, ze verroeren zich niet. Je kan er een tijdopname van maken. Na een kwartiertje gaven zij mij een ruimte van maximaal een metertje (niet op het pad maar over het gras). Nu nog durven! Met alle moed in mij is het gelukt. Dat zal je niet lukken als ze jongen hebben, dan moet je omrijden.
 
   

Dagpauwoog (Aglais io)
Een gewone- algemene dagvlinder maar het moment van waarneming begint op zijn eind te lopen vandaar dat ik de dagpauwoog toch een plaatsje in deze pagina gun. De vlinder bevindt zich op een bloeiende hypernicumsoort.
 
   
Oostvaardersplassen  
10 oktober 2015  
We beleven een zonnige dag dus ik ben al vroeg uit de veren. Een wekker gebruiken we al vele jaren niet, alleen om te kijken hoe laat het is. Ik werd wakker en kijk op de wekker en die geeft 04:45 aan. Ja, wat doe je dan? Opstaan, eten en wegwezen. Natuurlijk veel  te vroeg kom ik bij de Oostvaardersplassen aan. Zonsopkomst was 07:56 dus dat is zeker nog ruim een uur wachten. Nou waar ik voor gekomen ben kwam helemaal niet te voorschijn. De zon zat ingepakt in een dikke laag wolken. Weg landschapsfoto's en weg mooie natuurfoto's. Het bleef tot 10:00 uur zwaar bewolkt maar toen zat ik alweer aan de koffie thuis. Wel heb ik nog enige foto's gemaakt van de konikspaarden maar die liepen ook in de ochtendschemer.  

Konikspaarden
 
   

Vos (Vulpes vulpes)
Langs het pad lopend had een vos mij eerder in de gaten dan ik hem. Toch was het vroege uitstapje de moeite waard. Als de natuur ontwaakt moet je er al zijn. Ik heb enkele teleurgestelde fotografen gesproken die ook een mooie zonsopkomst hadden verwacht en dan komen de verhalen los. Gedeelde smart, halve smart en....de volgende keer beter.
 
   
Waterlandsebos - Almere  
8 oktober 2015  
Ook vandaag zoek ik het dicht bij huis en ga ik een wandeling maken door het Waterlandsebos. Dit bos ligt buiten de bebouwde kom dus het zal er zeker rustig zijn wat mensen en honden betreft. Het is maar goed dat ik de hoge wandelschoenen heb aangedaan want het gras is van de ochtenddauw nog behoorlijk nat. Onder de eikenbomen  ligt de grond bezaaid met eikels. Het is oppassen dat je er niet een op je hoofd krijgt want je hoort ze vallen. De gaaien kunnen voorlopig voort met hun wintervoorraad aan te leggen. De vogels die ik hoor en die ze laten zien zijn: de merels, een zingende winterkoning, een gaai en een overvliegende buizerd. Letterlijk op een hand te tellen.  
   

Almeerderhout - Waterlandsebos
 
   

Zonnestralen in het Waterlandsebos.
 
   

Mycena sp. een moeilijke soort om op naam te brengen.
 
   

Er bloeien weinig bloemen maar de paardenbloem krijgt toch nog bezoek van een vlieg.
 
   

Zwerminktzwam (Coprinellus disseminatus)
is nooit alleen maar met honderden samen.
 
   

Witte kluifzwam (Helvella crispa)
Oude exemplaren smaken zoet en zijn eetbaar. Zelf waag ik mij aan geen enkel exemplaar. Ik hou het maar bij ruiken en voelen, dan kan je weinig overkomen.
 
   

Oorzwammetje sp. (Crepidotus sp.)
Ook deze fraaie soort is moeilijk op naam te brengen. Vaak moet er een microscoop aan te pas komen voor de juiste naamgeving.
 
   

Roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola)
 
   

Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) - Deze plant heeft zijn zaden al laten vallen. Er stonden nog planten die zaden droegen en dat waren er al gauw een paar honderd. Als er een plant is die zich snel vermeerderd dan is dat zeker de reuze berenklauw. In Almere is er waarschijnlijk geen bos te vinden waar deze plant niet voorkomt.
Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar! Invasieve niet-inheemse planten, zoals reuzenberenklauw zijn steeds vaker de oorzaak van bezorgdheid. Ze leiden tot de afname van inheemse biodiversiteit. Bovendien kunnen ze aanzienlijke economische schade aanrichten wanneer ze akkers innemen en niet te vergeten, ze kunnen ernstige brandwonden veroorzaken na contact.

Staatsbosbeheer is al vanaf 2005 bezig met de bestrijding maar zo te zien met weinig succes. Eerst varkens en nu schapen vreten zich hongaars maar ik zie overal steeds meer planten verschijnen.
 
   

Bosrank (Clematis vitalba)
Wij kennen de Clematis meer als tuinplant met zijn grote mooie bloemen. De bosrank toont nog een van zijn laatste bloemen.
 
   

Bosrank (Clematis vitalba)
De bosrank overwoekert hele struiken en hecht zich met zijn ranken daaraan vast. In de herfst toont hij zijn vruchten met lange grijze harige pluimen, in dichte trossen.
 
   

Voor mij een onbekende paddenstoel.
 
   

Paarse korstzwam (Chondrostereum purpureum)
Als ik een stapel gerooide bomen zie liggen wordt mijn aandacht getrokken naar de zwammen die na verloop van tijd verschijnen.

 
   

Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum)
De heidelibel laat zich opwarmen door de zon. Ik kan mij een betere plaats voorstellen voor het maken van een mooie foto. De fijn geaderde vleugels zijn amper te zien.
 
   

En nog een onbekende paddenstoel. Ik wacht op bericht van een deskundige.
 
   
Oostvaardersplassen  
2 oktober 2015  

In de Oostvaardersplassen was veel onrust bij de aanwezige ganzen. Een jonge zeearend was op zoek naar prooi. De foto's van deze roofvogel waren niet van dien aard om ze op de site te plaatsen. Duizenden ganzen verblijven 's winters in de Oostvaardersplassen.
 
   

Buizerd (Buteo buteo)
Vanachter een rietkraag maakte ik deze foto.
Toen ik naar een betere plaats wilde gaan ging de buizerd er van door.
In één week een vlieg- en rustbeeld, dan mag je toch niet klagen.
 
   
Oostvaardersplassen  
1 oktober 2015  

Kolgans (Anser albifrons) 
De kolgans is een van de algemeenste overwinterende ganzen in Nederland. Als broedvogel is de soort schaars. Er verblijven op dit moment ca. 2,500 kolganzen in de Oostvaardersplassen. In de winter zullen deze aantallen alleen maar stijgen.
 
   

Kolgans (Anser albifrons) 
De typische witte snavelbasis en de dwarse zwarte 'vegen' over de buik maken de soort gemakkelijk herkenbaar.
 
   

Buizerd (Buteo buteo)
De buizerd is waarschijnlijk wel de bekendste Nederlandse roofvogel. Het is een stevige vogel, niet erg goed toegerust op het vangen van snel bewegende prooien zoals bijvoorbeeld valken dat kunnen. Buizerds moeten het dan ook meer hebben van muizen, zieke konijnen, wormen en aas.
 
   
Home - november 2015
Piet de Droog - Natuurfotografie