28 december 2015 Home
januari 2016
Met iets meer geluk aan het Lepelaarpad...... 


Klapekster (Lanius excubitor)  -  Al fietsend op het Lepelaarpad zie ik 200m. voor mij uit een vogeltje boven in een struik zitten. Ik stop om door de kijker vast te stellen of het i.d.d. de klapekster is. En jawel hoor! Maar nu nog benaderen en dat in het open veld. Ik ga als voetganger verder maar kan mij onmogelijk onzichtbaar maken. Hoogstens 150 meter gaf hij me om op deze afstand een foto te maken. Veel te ver natuurlijk maar als klapekster duidelijk herkenbaar. Ik hoef er geen prijs mee te winnen en alleen de waarneming maakt mijn dag al helemaal goed.
 
     

Buizerd (Buteo buteo) - Aangekomen bij een van de kijkschermen in de Natte graslanden word ik verrast door twee buizerden die over mij heen vliegen.
 
   
 
   

Grote zaagbek (Mergus merganser)  - Op de terugweg en vlak bij huis tref ik weer het paartje grote zaagbekken in de Hoge Vaart. Kennelijk een goede visstek dat zij zo lang daar aanwezig zijn. Het waren maar een paar uurtjes en een fietstocht van 20 km. waar toch altijd wel iets leuks valt te beleven.
 
   
24 december 2015  
Mijn bestemming voor vandaag is de zuidkant ofwel het Jan van den Boschpad aan de Oostvaarders-plassen te bezoeken. Het jaar 2015 laten wij bijna achter ons dus misschien hebben de plassen nog iets leuks voor me in petto om dit jaar af te sluiten. Het weer is somber dus de foto's zullen zeker niet van kwaliteit er uitspringen. Ik ga op avontuur en ik zie wel waar ik mijn kijker of lens in stelling kan brengen.  
   

Alle dieren zitten ver weg maar deze aalscholver is een uitzondering. Overvliegend mag hij op de foto.
 
   

Een grote groep meeuwen stijgt op en door de kijker zie ik ook de edelherten ter plaatse grazen.
 
   
 
   
 
   

Oostvaardersplassen Zuidkant - Frans Verapad
 
   

Het blijft een beetje on Nederlands aandoen. Grote groepen konikspaarden in de Oostvaardersplassen.
 
   
 
   
 
   
 
   

Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare) is Nederlands meest voorkomende paddenstoel, die vrijwel overal wordt aangetroffen.
 
   

Voor mij een onbekende soort paddenstoel maar deze stonden dichtbij de zwavelkoppen dus ook maar even in dit blog plaatsen.
 
   
Lepelaarplassen - Natte graslanden  
18 december 2015  
Een dag van gewone soorten.  
Alweer een tijd geleden dat ik een bezoek bracht aan de Lepelaarplassen en de bijbehorende Natte graslanden. Het weer is zacht maar de lucht is grijs en dat vind je ook terug in de foto's. De eerste twee kilometers leg ik af via het Lepelaarpad waar weinig te beleven is. Hier zijn alleen wat spreeuwen maar daar ben ik eigenlijk niet voor gekomen. De rust is in het gebied pakkend. In vier uur tijd twee mensen ontmoeten is geweldig. Wat de fauna betreft kan het mij niet druk genoeg zijn. Ik arriveer bij het eerste kijkscherm wat nu vandaalbestendig moet zijn. (Laten wij het hopen) Zo dicht bij huis zo'n prachtig natuurgebied is een unicum.  

Zicht op de Natte Graslanden van de Lepelaarplassen.
 
   

Deze foto is genomen vanuit de hut de Kiekendief. De kuifeenden zijn in de meerderheid.
 
   

Een enkel paartje krakeend tussen de kuifjes.
 
   

De grote zilverreiger (Ardea alba)  komt ook even langs.
 
   

Hier een suffend paartje krakeend (Anas strepera).
 
   

Weer een stekelbaarsje minder. De dodaars (Tachybaptus ruficollis) weet er wel raad mee. Het kleinste fuutje is in zijn winter-kleed een flauwe afspiegeling van zijn zomerjasje.
 
   

Langs de Oostvaardersdijk ligt de Kwelzone.
Nu fiets ik richting het Trekvogelgraslandje waar soms bijzondere vogels worden waargenomen.
 
   

Het Trekvogelgraslandje.
 
   

Acht kleine zwanen waren op de Lepelaarplas aanwezig. Op zeker 600m. afstand van de hut worden ze door niemand gestoord. Hun trompettergeluid is van verre te horen. Na veel cropwerk van de foto is dit het resultaat. Meer een bewijsplaatje dan een mooie foto.
 
   

Nog zo'n rare plaat. Eenmaal thuis met de fotobewerking bezig, zie ik pas de zeearend bij de nijlganzen. De zeearend heeft kennelijk al zijn buikje vol. Zelfs de aalscholver onder hem laat hij met rust.
 
   

Altijd leuk om van zo dichtbij (hut de Lepelaar) een brilduiker (Bucephala clangula) te ontmoeten. In de open ruimte is het niet mogelijk hem te benaderen. Langs de dijk is dit de soort die het eerst op de wieken gaat.
 
   

Op de terugweg tref ik in de Hoge Vaart een paartje grote zaagbekken (Mergus merganser). Ook zij houden een grote afstand aan om niet al te mooi op de foto te komen. Een stukje biotoop mag er bij. Ze houden de snavel op elkaar dus je kunt niet zien waar zij hun naam aan te danken hebben.
 
   

Een jonge fuut (Podiceps cristatus) in winterkleed zwemt door mijn beeld dus mag hij er voor vandaag op.
 
   
Home - januari 2016
Piet de Droog - Natuurfotografie