Op de drempel van oktober naar de Eempolder. Home
november 2016
31 oktober 2016  

Eempolder
 
  Langs de Gooimeerdijk ontsnapte een Buizerd aan mijn camera. Op het laatste moment zag ik de Buizerd zitten op een afstand van een metertje of vijftien. Ik stopte nog om te kijken of hij bleef zitten en dat deed hij ook tot ik mij bewoog. Logisch, dit was veel te dicht bij. Ik kon de vogel bijna een poot geven. Wat zal de dag nog meer brengen aan verrassingen?

 

Geschubde inktzwam
In Blaricum Bijvanck zag ik dit groepje inktzwammen staan in een groenstrook langs het fietspad. 
In het voorjaar bloeien daar veel wilde planten waaronder de bosanemoon.

 
   

Kievit
Veel kieviten zijn nog aanwezig in de polder. Ze blijven nog hangen gezien de temperatuur. In zachte winters overwinteren grote aantallen in ons land. Bij vorst trekken veel kieviten naar Engeland en Frankrijk.

 
   

Torenvalk
Dit vrouwtje torenvalk begroette mij al heel gauw bij aankomst in de polder.

 
   

Even later nam ze plaats op een paaltje in de weide. Wel in het tegenlicht maar dat heeft ook wel iets.
 
   

Toen vond ze het wel genoeg en ging op de wieken.
 
   

Een idyllisch hoekje, de Eemnesservaartsteeg. Een laantje knotwilgen midden in de polder. Wat je niet ziet zijn een aantal huizen die buiten het beeld vallen.
 
   

Een fuut in winterkleed was aan het badderen op de Eem. Badwater genoeg om zich heen. Je ziet de fuut nooit aan de wal. Hij heeft wel poten maar deze gebruikt hij om zich in het water voor te bewegen.
 
   

Kolgans
De ganzen waren nog in kleine aantallen aanwezig. Hartje winter verblijven er hier wel tienduizenden. Natuurmonumenten hebben hier diverse vogelweides waar de vogels ongestoord de winter kunnen doorbrengen.

 
   

Grauwe gans
De grauwe gans is in Nederland de meest voorkomende soort en die treffen we dus overal aan.

 
   

Grauwe ganzen in de vlucht.
 
   

Blauwe reiger
Deze jonge en geheel niet schuwe reiger liet zich goed fotograferen. Ik moest nog meters achteruit om hem geheel in de zoeker te krijgen. Hij had waarschijnlijk een goede foerageplek gevonden en had maling aan de fotograaf.

 
   

Blauwe reiger
Een portret van de blauwe reiger. Hij paste zo in mijn beeld en cropwerk was er niet bij.

 
   

Fazant
De fazant en mijn persoontje werden beiden verrast door elkaar plotseling in het oog te krijgen.  Snel camera gepakt maar de fazant was al meters van mij vandaan. In vogelaars termen gesproken hebben we hier te maken met een exoot. Hoe het ook zij, het blijft een prachtige vogel. Tientallen jaren geleden trof ik de fazant altijd aan tijdens mijn natuurtochten. Maar dat is verleden tijd.

 
   

Brandgans
De derde soort gans op rij. Brandganzen zijn (gewoonlijk) trekvogels die vanuit de broedgebieden in het hoge noorden trekken naar Schotland en Ierland, Nederland en de omliggende landen. Vogels die bij ons overwinteren zijn vooral afkomstig van Nova Zembla en Zweden. Overwinteraars komen hier aan in december en verlaten onze streken gewoonlijk in maart.
Bron: Vogelbescherming

 
   

Knobbelzwanen in het tegenlicht.
 
   

De knobbelzwaan is een vertrouwde verschijning in plantsoenen en op meren. Hij leeft voornamelijk van waterplanten waar hij met zijn lange hals naar grondelt, maar hij eet ook gras.
 
   
 
 
 
 
Grote zilverreiger
Ik telde in de Eempolder 4 exemplaren.  Al deze witte reigers zaten voor mij te ver weg om er een beetje
foto van te kunnen maken. Bijna aan het eind van mijn tocht zag ik deze reiger met zijn koppie boven het maaiveld uitkomen. Ik moest een andere standplaats vinden en vond die haaks op de sloot waar ook het einde/begin was. Ik stond daar onder de bomen en in de schaduw. De vogel foerageerde rustig verder maar kwam wel naar mijn kant aangelopen. Een grote vangst bleef uit en moest zich in mijn aanwezigheid tevreden stellen met klein grut. Zelf vond ik het een mooie afsluiting van mijn avontuur in de Eempolder.
 
   

Stichtsebrug - Gooi en Eemkust
 
   

 
Vliegenzwam  -  Stichtsebrug - Gooi en Eemkust
Er stonden aardig wat exemplaren in dit gebied waar ik niemand aantrof.
 
   
Almere, bij ons thuis  
18 oktober 2016  

Langpootmug en vraag mij niet welke soort. Er zijn vele soorten langpootmuggen, en zijn eigenlijk alleen door een expert te onderscheiden. Deze langpootmug bleef een halve daq op ons huiskamerraam zitten.
 
Home - november 2016
Piet de Droog - Natuurfotografie