Home
september 2018
Een kleurloze foto als maandfoto. Heel veel vogels zijn nu in de rui en dat is kenmerkend voor de vogels in juli en augustus, dus tussen broed- en trektijd in. In de ruiperiode wordt er niet gezongen en de vogels zijn minder zichtbaar. Zelf zie ik hier vier soorten eenden maar het is mogelijk dat er ook nog een vijfde soort om de hoek komt kijken. Niet alle kenmerken zijn zichtbaar dus naam geven blijft moeilijk.
     
  Almere Buiten  
  1 augustus 2018  
 
Afrikaanse knobbelgans
Deze ganzen zag ik in Almere Buiten bij een veelgebruikte voederplek.
Zij proberen ook een graantje mee te pikken van het brood dat rijkelijk gevoederd wordt.

De "Afrikaanse Knobbelgans" is een kweekvorm van de Zwaangans, dus dat is correct (zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaangans)
De naam slaat overigens nergens op aangezien hij uit Oost-Azië komt.
Bron: https://forum.waarneming.nl
 
     
  Lepelaarplassen, Natte graslanden  
  9 augustus 2018  
 
Vanuit de hut "de Oeverloper" is het heden ochtend leuk vogelen. Vanwege de lage waterstand is er een grote strook die droog is komen te liggen. Er zijn met de verrekijker leuke vogelsoorten te zien. Watersnippen, oeverlopers, witgatje, scholekster. De Cetty's zanger liet zich bij de hut ook duidelijk horen. Te zien krijg je de vogel zelden of het is in een schicht als hij vliegt naar een andere struik.
 
     
 
Watersnip (Gallinago gallinago) - Er waren daar drie exemplaren aanwezig, althans ik zag er drie.
 
     
 
Witgat (Tringa ochropus) -
De witgat is een middelgrote, van boven zeer donkere steltloper van het binnenland die bij het wegvliegen altijd goed de opvallende witte stuit en staartbasis laat zien. Hij is vaak bij de kleinste plasjes te vinden en broedt niet ver van Nederland. Al in Duitsland is een behoorlijke populatie te vinden. Broedt vaak in oude lijsternesten.
Bron: Vogelbescherming.

 
     
 
Kemphaan (Calidris pugnax) - Aangekomen bij de Kwelzone langs de Oostvaardersdijk, staan tussen een groepje krakeenden, drie kemphanen uit te rusten. Hun winterkleed is een flauwe afspiegeling van hun zomerkleed. Langzaam keren ze terug naar hun winterverblijf in Afrika. Niet allemaal want in zachte winters blijven er ook in Nederland achter.
 
     
 
Lepelaar (Platalea leucorodia) - Twee lepelaars rustend in de Kwelzone.
 
     
  Almere, in de patio.  
  13-08-2018  
 
Buxusmot (Cydalima perspectalis)
Heel niet aan de Buxusmot gedacht. Mannetjes zie je overal maar vrouwtjes, nee. Zelfs in de gidsen kon ik het bruine vrouwtje nergens vinden. Ik kreeg nu beide geslachten op bezoek en toen viel het kwartje.  
 
     
  Lepelaarplassen, Natte graslanden  
  14 augustus 2018  
 
Grote Canadese gans (Branta canadensis) - Al is het een excoot, het blijft een mooie gans.
 
     
 
Kemphaan (Calidris pugnax) - Door mijn kijker ontdek ik een foeragerende kemphaan.

 
     
 
Lepelaar (Platalea leucorodia) - De een houdt de wacht, de ander rust en de derde toiletteert. 
 
     
 
Oeverloper (Actitis hypoleucos) - De oeverloper houdt het luchtruim in de gaten. Er schuilt altijd gevaar.
 
     
  Almere, in onze voortuin  
  18 augustus 2018  
 
Ekster (Pica pica)
 In onze straat is het een plaag. Nesten van de merels en kleine broedvogels worden leeggehaald.
Natuurlijk moet de ekster ook leven en jongen grootbrengen maar het zijn er zo veel.
Op dit moment zie je 10 eksters in de berk voor ons huis maar even een moment voor deze zaten er veertien.
 
     
  Lage Vuursche - Fietstocht  
  22 augustus 2018  
 
Tegenlicht in de Lage Vuursche.
 
     
 
Door de warme en droge zomer is het mos zelfs verdroogd.
 
     
 
 
     
 
De struikheide op de Zuiderheide bij Hilversum.
Veel struikhei­de is al verdord en zal dit jaar niet gaan bloeien.

Door aanhoudende droogte dit jaar weinig  bloeiende heidevelden.

 

2018 geeft de Tafelbergheide geen paarse gloed.

     
 
De struikheide op de Zuiderheide bij Hilversum staat prachtig in bloei. Ik maakte een fietstocht naar de Tafelbergheide bij Blaricum maar die kleurt prachtig bruin. Ik heb dat in achterliggende  jaren wel anders gezien. De koude weken in maart zullen ook hier wel debet aan zijn. Daarnaast ligt de Tafelberg (36,4)aanzienlijk hoger dan andere heidevelden.

Nu lees ik weer dat niet de kou van maart de boosdoener is geweest maar dat het heidehaantje de schuldige is. Op de Veluwe hebben ze daar al een tijd last van. (conclusie Natuurmonumenten)
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/heide-kleurt-bruin-door-heidehaantje

 
  Mountainbikeroute afgesloten door extreme droogte.
Door de extreme droogte is een groot deel van de mountainbikeroute niet meer te betreden. Door al het zand zijn bepaalde stukken van de route afgesloten omdat deze anders te gevaarlijk zijn om overheen te fietsen. 
 
     
  Almere, langs de Hoge Vaart - Rode rivierkreeft  
  25 augustus 2018  
 
Rode rivierkreeft (Procambarus clarkii)
Tijdens de wandeling wordt mijn pad gekruist met mijn sterrenbeeld "de Kreeft". De kreeft lag spartelend op zijn rug op het wandelpad. Mijn eerste gedachte was "wat ligt daar nu te spartelen". Tot dichterbij gekomen zag ik dat ik met een kreeftachtige te doen had. (13 cm.) Al surfend op het net kwam ik er achter dat het geen bijzondere waarneming is maar een exoot die zich explosief vermeerderd heeft in de Nederlandse wateren. Er moet maar veel opgevist worden want hij schijnt overheerlijk te zijn.
 
     
 
Rode rivierkreeft (Procambarus clarkii)
De kreeft in de berm gezet omdat hij niet overreden zou worden. Hij kroop meteen met zijn achterlijf in dekking en nam een dreighouding aan. Dat tekent meteen zijn agressiviteit.
 
     
  Almere, Oostvaardersplassen  
  30 augustus 2018  
 
Meidoorn  (Crataegus monogyna)
 
     
 
Sleedoorn  (Prunus spinosa)
In het voorjaar is het Jan van den Boschpad versiert met de wit- bloeiende Sleedoorn. Tegen de herfst draagt de Sleedoorn grote blauwe bessen die dan weer als voedsel dienen aan de voorbij trekkende vogels.
 
     
  home - september 2018
Piet de Droog - Natuurfotografie