Home
mei 2018
 
 
  Voorjaar in de Eempolders. (1)  
  17 april 2019  
 
Dotterbloem: Duidelijk dat hier met beleid het agrarische vak wordt uitgevoerd. Deze prachtige bos dotterbloemen is hiervan het gevolg. De slootranden zijn een lust voor het oog.
 
     
 
Graspieper: Nog nooit heb ik de Graspieper zo kunnen fotograferen. Hij probeert kennelijk een Winterkoning te imiteren. Misschien is het wel een dreighouding tegenover de fietser die niet doorrijdt maar stopt.
 
     
   
   
  Haas: het is weer feest voor de hazen. Als een schicht rennen ze door de polder met een snelheid, niet te geloven. Ik telde 9 ex. die dag maar er zullen er wellicht meer zijn.  
     
 
Krakeend: vier vrijgezellen krakeendjes kiezen het luchtruim.
 
     
  Voorjaar in de Eempolders. (2)  
  21 april 2018  
 
Gele kwikstaart:  In het voorjaar wil ik wel iedere dag in deze vogelrijke polder aanwezig zijn. Alleen al de waarneming van deze vogel is een bezoek waard. De uitgestrektheid van de polder geef je een vrijheidsgevoel die ik niet kan beschrijven. In de gemaakte Flevopolder is alles rechtlijnig met weinig fantasie.
 
     
 
Lepelaar: Zit ik rustig bij een plasje in Buitenvaart te picknicken komen er plots 4 lepelaars over. Deze opname met tegenlicht heeft iets dromerigs. Er is altijd iets te beleven in de prachtige natuur. Je moet er uiteraard wel een oog voor hebben.
 
     
 
Torenvalk:  Dit valkje heeft mij minutenlang een ademloze verrassing bezorgd. Ik wist hem tot 10 meter te benaderen, letwel zonder verstoring!  Op zijn uitkijkpost overziet hij de omgeving al zoekend naar prooi.
 
     
 
Het vrouwtje Torenvalk met prooi. Ik ben niet zo thuis in de knaagdierenwereld maar ik vermoed dat ik hier te maken heb met een kleine jonge rat. Voor een veldmuis vind ik de prooi wel wat groot.
 
     
 
Zwevend door het luchtruim zoekt de Torenvalk zijn prooi.
 
     
  Lepelaarplassen, Natte graslanden  
  20 april 2018  
 
Zomertaling; bij elke waarneming van de Zomertaling krijg ik het gevoel hij is er nog. In het voorjaar zijn ze meestal in de graslanden te vinden. Van een vogelaar vernam ik dat zij ook inderdaad hier broeden. Zelf mocht ik die ochtend vier van deze prachtmannen waarnemen.
 
  Voorjaarsbloeiers in Bikbergen.  
  19 april 2018  
 
Witte klaverzuring: Op zoek naar bosanemonen zag ik deze fraaie Witte klaverzuring in grote aan-tallen bloeien. In de jaren zestig heb ik in hetzelfde bos Ransuilen gezien. Wij logeerden toen op de Blaricummerheide waar wij fantastische herinneringen aan hebben.
 
     
  Lepelaarplassen, Natte graslanden  
  16 april  2018  
 
Fitis: Deze Fitis liet zich rustig op de plaat zetten. Weinig actie in de foto maar ook rust is in de natuur op zijn plaats.
 
     
 
Wulp: De Wulp tref ik niet vaak in de graslanden. De vogel zat wel een heel eind weg maar toch nog goed herkenbaar.
 
     
  Almere, Tussen de Vaarten  
  15 april 2018  
 
Gewone glimmerinktzwam:  Tijdens een dagelijkse wandeling tref ik langs de Hoge Vaart een grote groep Gewone glimmerinkt-zwammen. Ik dacht eerst, dat kan toch niet in het voorjaar. In de paddenstoelengids lees ik dat deze zwam verschijnt in de maanden mei t/m november. Hij is dus aan de vroege kant maar verder niets vreemds daaraan.
 
     
  Lepelaarplassen, Natte graslanden  
  11 april 2018  
 
Futen baltsend op het woelige water van het Markermeer.
 
     
 
De Groenling op zijn zangpost.
 
     
 
Eindelijk mijn eerste waarneming van de Grutto.
 In de Natte graslanden waren op dat momenten meer dan 130 ex. aanwezig.
 
     

Kluten, Grutto's, Slobeend en 3 Kemphaantjes. Je moet goed kijken om deze prachtige vogels te zien. Zelf zag ik ze pas thuis op het grote scherm. 2 vrouwtjes en 1 man. Op ca 150 meter afstand kan je natuurlijk geen mooie foto maken, Het is meer te doen om de waarneming en het moment.
     
  Almere, overal zie je de Sleedoorn bloeiend.    
  9 april 2018   
 
Sleedoorn - Deze opname maakte ik met mijn mobiel in het park aan de Vincent van Goghstraat.
 
     
9 april 2018 Almere, in onze voortuin bloeit het Speenkruid overdadig  
 
 
     
 
 
     
  Almere, waarnemingen van de eerste dagvlinders 2018.   
  7 april 2018   
 
 Citroenvlinder: 7 april 2018  Mijn eerste waarneming van de Citroenvlinder dit jaar in de voortuin.
De foto is er een uit mijn archief.
 
     
7 april 2018
  Dagpauwoog:  7 april 2018  De Dagpauwoog komt zich opwarmen in onze patio.
 
     
7 april 2018

Waarneming
in het
Overvaartbos. 

Gehakkelde aurelia:  7 april 2018  Tijdens een fietstocht zag ik de Gehakkelde aurelia op een verdorde grasmat rusten.
Af en toe kreeg de vlinder gezelschap van een soortgenoot.
 
     
       
     
7 april 2018 Nederlandse Landgeit. De Landgeit liep alleen te grazen in een weide van Almeerderhout. Ik kwam aan fietsen toen hij mij verwelkomde al kijkend door het weidehek. Een heel vreemd gezicht als je alleen zijn snuit ziet. Het kostte mij nog enige moeite om het dier op naam te brengen. Ik ging dus zoeken in de schapenrassen. dat zijn er velen maar uiteindelijk vond ik hem terug in de geitenrassen. 

De landgeit is een sober geitenras. De sterke, langharige geit is goed bestand tegen kouder klimaat, waardoor het dier veel voorkwam in de noordelijke Europese landen. (Wikipedia)
 
     
  Almere, Almeerderhout  
  6 april 2018  
 
Almere, Almeerderhout  6-4-2018
De rode kelkzwam, ook wel vermiljoenbekerzwam of rode bekerzwam, (Sarcoscypha coccinea) is een zeer zeldzame paddenstoel die in het vroege voorjaar voorkomt op begraven takjes van de els, wilg en verteerd loofhout in loofbossen op vochtige, voedselrijke grond. De zwam kan 3 - 6 centimeter groot worden. (Wikipedia)
 
     
   
     
 
Op deze plek vond ik acht van deze mooie zwammen. Ze zaten wel diep in het Levermos vandaar dat je niet de hele kelk kon fotograferen. Toch een bijzondere waarneming die ik nooit gevonden zou hebben door de informatie van mijn veldmaatje Koos dezelfde dag. Bedankt Koos!
 
     
  home - mei

© 2018 Piet de Droog Natuurfotografie