Home
juni 2018

9 mei
Eempolder

     
  Huizen, Gooimeer  
  26 mei 2018  
 
Krooneend - Fiets ik langs het Gooimeer zie ik beneden, langs de dijk, een mannetje Krooneend zwemmen. Daar stop ik wel voor om een foto van deze mooie eend te maken. Tijdens het fotograferen zie ik plotseling een vrouw Krooneend bij het mannetje voegen. Het vrouwtje kreeg bij mij de voorkeur gezien ik al jarenlang naar het vrouwtje uitkeek. Mannetjes zag ik geregeld maar vrouwtjes zijn waarschijnlijk minder in aantal. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik altijd op de verkeerde plaats aanwezig ben. Toch was ik blij dat ik haar kan toevoegen aan de vogelsoorten die ik heb mogen platen.
 
     
 
Krooneend
 
     
  Eemnes, Eempolders  
  9 mei 2018  

Fluitekruid

Ooievaar  (Ciconia ciconia)
Vlak voor de Meentweg in Eemnes, zijn twee ooievaarsnesten waarvan er een bewoond is. Het vrouwtje is nog niet aan broeden toe. Even in de gaten houden wanneer het zo ver is. Mogelijk kan ik dan de jongen fotograferen wanneer zij gevoederd worden.
De links geplaatste foto's betreffen de aldaar bloeiende flora.
 
     

Echte koekoeksbloem

Graspieper  (Anthus pratensis)  Rijkelijk ver maar goed herkenbaar is de Graspieper. Ik zag vandaag twee exemplaren. Eens was deze soort een algemene soort maar wat is dat achter uit gegaan. Een weide zonder graspiepers is toch ondenkbaar.
 
     

Boterbloem

Gele kwikstaart  (Motacilla flava flava)
Terwijl ik even uitrust bij een picknicktafel, landt er binnen de tien meter een prachtige Gele kwikstaart op een paal van het weidehek. Mijn camera had ik binnen bereik dus het kwikstaartje werd voor eeuwig vastgelegd. De openingsfoto van deze maand is hetzelfde exemplaar.
 
     

Smeerwortel

Witte kwikstaart  (Motacilla alba)  Aan de andere kant van het weidehek landde een Witte kwikstaart die waarschijnlijk geen kwikstaart in zijn territorium duldde. De Gele kwikstaart ging er direct vandoor.
 
     

Fluitekruid

Zwartblesschaap - Op de Zomerdijk grazen schapen waarvan ik de naam nog even moest opzoeken. Hier zoekt het lammetje nog beschutting achter moeder schaap.
 

De Zwartbles is in de jaren 1920–1930 door Friese fokkers geselecteerd uit de Schoonebeeker, waarbij ook gebruik is gemaakt van de Texelaar en het Melkschaap. De Zwartbles wordt daarmee ook wel als ‘verbeterde Schoone¬beeker’ aangeduid en is een vrij recente kruising met uitsluitend Nederlandse rassen als basis.
Bron: http://szh.nl/schapen/zwartbles/ 

 
     

Echte koekoeksbloem

Grutto  (Limosa limosa)
Nergens in Nederland doen de grutto's het beter dan in de Eempolder. De grutto slaat alarm. Niet omdat ik de vogel stoorde, mijn opstelling was buiten het weiland en achter het hek, maar een soortgenoot kwam in zijn/haar territorium.
 
     
15 mei 2018
Graspieper - Deze Graspieper poseerde minutenlang voor mij. Ik kreeg alle gelegenheid om foto's te
maken. Het was een schitterend moment om zo'n vogel in je zoeker te hebben. Er zijn er nog maar weinigen en toch een soort die vroeger algemeen was.
 
     
 
Grutto - waarschijnlijk vader Grutto die de omgeving goed in de gaten houdt. De grutto's voelen zich thuis in de Eempolder.
 
     

Gele lis

Kleine mantelmeeuw - Een Grauwe gans pulli is hier het slachtoffer van de Kleine mantelmeeuw. Er lopen natuurlijk veel te veel jongen grauwe ganzen en in de natuur is het eten of gegeten worden. De soort is er op ingesteld gezien het grote aantal jongen dat een paar voortbrengt.
 
     
 
Ooievaar - De ooievaar broedt in een ooievaarsnest gelegen aan de Gooyerweg bij Theehuis Eemnes.
 
     
 
Scholekster - Het was een leuk gezicht om de scholekster te zien foerageren. Af en toe verdween zelfs de kop in het gemaaide gras.
 
28 mei 2018
Grutto  (Limosa limosa)
Een van de allermooiste weidevogels die het in de Eempolders nog heel goed doen.

SOVON 30 maart 2017
Grutto’s op slaapplaatsen geteld:
Eempolders, Arkemheen  - 1800 ex.

 
     
 
Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)
Langs de Eem tref ik een zingende Kleine karekiet.
De karekiet hoor je wel maar je ziet hem niet. (Dat zegt men)
Deze keer wil de vogel wel in het tegenlicht voor mij poseren.
 
     
 
Tureluur (Tringa totanus)  Op grote afstand loopt de tureluur in alle rust te foerageren.
 
     
  Lepelaarplassen, Natte graslanden  
  11 mei 2018  
 
Een koekoek op zijn uitkijkpost. Zijn roep klinkt door het hele gebied.
 
     
   
   
   
   
 
Een foeragerende Lepelaar.
 
     
   
   
  Een poetsende Fuut bezig met zijn verenkleed.  
     
Blaricum, Tafelbergheide
  7 mei 2018  
 
Krooneend  (Netta rufina) - Vanuit het Cirkelbos gekomen arriveer ik op de Gooimeerdijk. Daar tref ik twee krooneenden die met mij de zelfde richting volgen naar de Stichtsebrug. Het vrouwtje laat het voor mij nog steeds afweten. Vroeg of laat hoop ik haar ook met de camera vast te leggen.
 
     

Brem staat nu
vol op in bloei.

Mooie doorkijkjes over de Tafelbergheide. In augustus en september is de heide op zijn mooist. Dan valt er een paarse gloed over het landschap.
 
     
   
     
 
Het Drentse heideschaap graast op de Tefelbergheide. De heide wordt sinds 1990 door Drentse heideschapen en sinds 1991 door runderen begraasd om vergrassing en verbossing tegen te gaan. De resultaten daarvan zijn tot nu toe bemoedigend. De dieren lopen in een omrasterd gebied van (samen met de Blaricummerheide) 130 ha. 
 
     
  Almere, in de patio  
  6 mei 2018  
 
Deze mooi bloeiende Rhododendron "Catawbiense grandiflorum" heb ik in dit voorjaar aangeplant in de patio. Hij bloeit nu met een knop. Een plaatje om te zien. Door de macrolens is alles veel mooier dan met het blote oog.
 
  home - juni

© 2018 Piet de Droog Natuurfotografie