Home
maart 2019
 
Topper (Aythya       marila)

  De toppereend was voor mij een echte topper. Het is een kustvogel en tref je hem in het binnenland weinig. Voor mij mag deze eend de maandfoto sieren.    
     
  Almere, Hoge Vaart  
  4 februari 2019  
 
Zilvermeeuw (Larus argentatus) 2e winter -  Ik ben telkens weer nieuwsgierig welke soort meeuw dit kan zijn. Deze meeuw was niet zo moeilijk te determineren. Sommige jeugdkleden lijken zoveel op elkaar en dan vraagt het veel kennis van de topografie.
 
     
 
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) - Je komt ze ook overal tegen, tot midden in de stad.
 
     
  19 februari 2019   
 
Britse kleine mantelmeeuw - (Larus fuscus graellsii) 1e datum - Een vogel die langs de kust broedt maar die in het voorjaar ook in de stad terugkomt.
 
     
  Almere, Hannie Schaftpark  
  7 februari 2019  
 
Gewoon fluweelpootje (Flammulina velutipes) -Tijdens een wandeling door het Hannie Schaftpark zag ik deze groep gewoon fluweelpootjes. Ze hadden de lichte nachtvorsten overleefd.
 
     
 
Een onstuimige Leeghwaterplas.
 
     
  Almere, in de patio.  
 
Turkse tortel (Streptopelia decaocto) - De eerste keer dat deze torteltjes neerstrijken in de patio. Het heeft 17 jaar geduurd voordat ze in de wijk werden waargenomen.
 
     
  Lepelaarplassen, de Natte graslanden  
  11 februari 2019  
 
Nonnetje (Mergellus albellus) - Rustend en wakend houdt zij mij toch in de gaten.
 
     
 
Slechtvalk (Falco peregrinus) - Uiteraard geen mooie foto maar meer een bewijsplaatje. De Slechtvalk zat minstens 200 meter van mij vandaan. Met de telescoop kreeg ik de vogel in zicht, De krent in de pap voor vandaag. Een uitdrukking onder vogelaars bij het waarnemen van een bijzondere soort.
 
     
  16 februari 2019  
 
Bergeend (Tadorna tadorna) 
Er wordt wat afgevochten voor het behoud van hun territorium. Het gaat er niet zo zachtzinnig aan toe.
Meer foto's op; file:///C:/Users/Piet/Documents/Mijn%20websites/mijnsite%20natuurfotografie/04%20eenden/01730%20bergeend.htm
 
     
  Oostvaardersplassen  
  14 februari 2019  
 
Edelhert (Cervus elaphus) - Zullen zij de kogel ontlopen?
Het afschieten van edelherten vraagt veel voorbereiding. Met de helikoptertellingen die eind oktober 2018 zijn uitgevoerd is het actuele aantal edelherten zo goed als mogelijk vastgesteld. Het nieuwe beleid brengt concreet met zich mee dat er ruim 1.800 edelherten zullen worden geschoten. Het afschot zal plaats vinden in de Oostvaardersplassen en de gebieden er omheen die voor de edelherten te bereiken zijn (Kotterbos, Oostvaardersbos en Oostvaardersveld). Veiligheid en zorgvuldigheid staan bij het afschot voorop. Daarom worden in het kader van de veiligheid gebieden afgesloten voor het publiek.
Bron: Staatsbosbeheer.nl
 
     
 
Brandgans (Branta leucopsis) - Moeilijk te schatten het aantal brandganzen die aanwezig zijn langs de zuidkant van de Oostvaardersplassen, Het Jan van den Boschpad. Maar het zijn meer dan 10.000 exemplaren. De foto toont echter een heel klein groepje.
 
     
 
Kievit (Vanellus vanellus) - Gewone soorten maar de foto toont voor mij mijn eerste kievit (geheel links) van het jaar 2019.
 
     
 
Scholekster (Haematopus ostralegus) - Mijn eerste scholekster (2019). Een van de vier exemplaren die daar liepen te foerageren.
 
     
 
Dagpauwoog (Aglais io) - 14 februari is wel bijzonder vroeg maar op 2-2-2002 zag ik ook deze soort en ook langs het Jan van den Boschpad. In de gidsen lees ik dat de vliegtijd ligt tussen eind juni t/m eind oktober en na overwintering in april en mei. Deze tijden zijn inmiddels achterhaald. Altijd verrassend de eerste vlinder aan te treffen. De lente komt er aan!
 
     
   
     
  Almere, Blocq van Kuffeler  
 
Topper (Aythya marila) - Vijf 1e winter toppereenden tref ik aan in de Jachthaven bij de Blocq van Kuffeler. De Topper is een kustvogel en tref je niet gauw in het binnenland uitgezonderd de wintermaanden. Mijn eerste foto's van deze soort. Nu is het nog wachten op een adult exemplaar.
 
     
  Almere, Waterlandsebos  
  17 februari  2019  
 
Klein hoefblad (Tussilago farfara) - Op een vaste plek in het Waterlandsebos tref ik het bloeiend Klein hoefblad. Vijf dagen eerder dan in 2018. De zon van de afgelopen dagen heeft de bloei misschien iets versneld.
 
     
  Almere, in de patio.   
  25 februari 2019   
   
Agaatvlinder (Phlogophora meticulosa)  Vaak tref ik deze mooie nachtvlinder
al vroeg in het voorjaar in de patio.
 
     
  Lepelaarplassen, bij hut "de Lepelaar"  
  27 februari 2019  
 
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) ♂ Eindelijk is het mij gelukt om deze fel gekleurde goudvink voor de camera te krijgen. De vogel zit vrij maar aan de foto zijn nog genoeg minpuntjes. De natuur werkt niet altijd mee maar dit is het wel de realiteit.
 
     
 
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) De knoppen van de heester moeten het ontgelden. Toch draagt de struik straks weer zijn bladeren.
 
  home - maart 2019

© 2019  Piet de Droog  Natuurfotografie