Distelvlinder  (Vanessa cardui)  Een goed jaar voor de distelvinder gezien de honderden vlinders (juni 2019) die aanwezig waren bij de Oostvaardersplassen. Deze foto maakte ik in de patio waar ze met enkele exemplaren zich tegoed deden op de vlinderstruik.
Home -
jan. 2020
 
 
                       
  Almere, in onze patio  
5 augustus 2019
 
Klein koolwitje (Pieris rapae)  Een heel gewone en talrijke dagvlinder maar door de macrolens toch een prachtige vlinder.
 
     
  Lelystad, Natuurpark  
  8 augustus 2019  
 
Een paar uurtjes in het Natuurpark rond gestruind. Een edelhert ontmoet dat liep te grazen langs het wandelpad. Het was heel stil met bezoekers. Desondanks de stilte lieten de andere dieren zich niet zien. Nog wel een wilde zwaan en tegen het einde van mijn wandeling trof ik een ooievaar staand op een nestpaal.
 
     
   
     
   
     
 
Ooievaar  (Ciconia ciconia)
 
     
  Almere, Overvaartbos  
  24 augustus 2019  
 
Ratelaar (Chorthippus biguttulus)  De sprinkhaan zocht de warmte van het fietspad op. Het had maar weinig gescheeld of ik was er overheen gereden. Veilig in het gras vervolgde ik mijn route.
 
     
  Almere, Ibisweg  
 
Gele kwikstaart  (Motacilla flava flava) Op de mesthopen zaten tientallen jonge spreeuwen. Of deze gele kwikstaart daardoor aangetrokken was of voor voedsel, ik weet het niet. Even later koos hij het luchtruim. Twee ringmussen kwamen ook foerageren maar te ver weg om een redelijke foto te maken.
 
 
Gele kwikstaart  (Motacilla flava flava)
 
     
  Almere, Dashorstdijk  
  27 augustus 2019  
 
Visdief (Sterna hirundo)  Een paar uurtjes vogelplezier bij het kijken naar de visdiefjes. Hoe krijgt deze visdief zijn vangst weggeslikt gezien de grootte van zijn prooi, Een ding viel mij wel op dat een visdief met prooi rustig kan plaats nemen tussen zijn soortgenoten. Gaat het er bij de meeuwen wel anders aan toe.
 
     
 
Visdief (Sterna hirundo)
 
     
 
Visdief (Sterna hirundo)
 
     
 
Visdief (Sterna hirundo)
 
     
  Almere, in onze patio  
  28 augustus 2019  
 
Stinkende kortschild (Ocypus olens)  Deze kever met een lengte van 30 mm.,liep doodleuk door onze gang. Na het maken van deze foto heb ik hem een eind van onze patio teruggezet.

De stinkende kortschildkever komt regelmatig voor in tuinen vanwege de vele schuilplaatsen. Veel mensen kennen dit dier dan ook als het vuilnisbakmonster dat tevoorschijn komt als de vuilnisbak of minicontainer wordt verplaatst, en vervaarlijk met de staart omhoog steekt. Bij verstoring wordt een dreighouding aangenomen; de kaken worden open gesperd, de tasters steken recht vooruit en de staart wordt net als bij een schorpioen naar voren gekromd. Indien de predator niet onder de indruk is, wordt een stinkende, melkwitte vloeistof afgescheiden waaraan de naam te danken is (de wetenschappelijke soortnaam olens betekent geurafgevend). Het is echter niet de staart die te vermijden valt maar de stevige bovenkaken (mandibels) waarmee een pijnlijke beet gegeven kan worden.
Bron; Wikipedia
 
     
  Almere, Dashorstdijk  
  30 augustus 2019  
 
Aalscholver (Phalacrocorax carbo) 
Aan de houding van de aalscholver is te zien dat hij
geplaagd werd door een visdief die op zijn plaats wilde.
Geen denken aan natuurlijk dat hij zijn plaats afstaat aan zo'n kleine dreumes.
 
     
 
Stormmeeuw (Larus canus)
 
     
 
Visdief (Sterna hirundo)
Elke dag is weer anders, ook aan de Dashorstdijk. Grote aantallen visdiefjes waren er terplekke aanwezig. Komen en gaan, met en zonder prooi. Veel visdieven verkeren al in overgangskleed naar winterkleed en ook veel juvenielen zijn aanwezig.
 
   
   
   
     
  Lepelaarplassen, Natte graslanden  
  30 augustus 2019  
 
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)  Bij een kijkscherm was werkelijk geen vogel te bespeuren. Ik besloot te vertrekken toen er plots een vrouw bruine kiekendief op het scherm afkwam. Ik wist nog op het laatste moment deze foto te maken.
 
     
 
Het stilleven van een vogelaar
 
     
  Zeewolde, akkergebied  
  31 augustus 2019  
 
Vlasbekje (Linaria vulgaris)
Langs het fietspad en tussen twee akkers staan de vlasbekjes te bloeien.
De vorige naam was Vlasleeuwebekjes
 
     
 
Torenvalk (Falco tinnunculus)  Rijkelijk ver, maar deze torenvalkman met zijn dame hadden een uurtje terug hevige ruzie met een grote groep zwarte kraaien. Die strijd konden ze natuurlijk nooit winnen. Door de kijker was het een spectaculaire waarneming.
 
     
  home - jan. 2020
© 2020 Piet de Droog - Natuurfotografie